Rapat Pengurus

  1. Rapat Pengurus dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Dewan Penasihat untuk membahas, mengevaluasi pelak sanaan program kerja serta tugas kepengurusan lainnya.
  2. Rapat Pengurus diselenggarak an sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.